Skip to main content

Dobbeltsidige (bifacial) solcellepanel

Vanlige solcellepaneler fanger lys og generer energi på forside mens de har en ugjennomsiktig hvit eller sort folie på bakside. Dette er greit hvis paneler er montert liggende på en skrå takflate. 
Dobbeltsidige (bifacial) moduler får energi ikke bare på forsiden, men også på baksiden. 
Hvis paneler kan monteres frittstående på en god reflekterende overflate (snø i vinter eller lyse steiner/betong i sommer), kan ytelsen øke med opptil 25%.
Når det ligger snø i vinteren på forsiden, tar det mer eller mindre tid før snøen smelter og sklir ned. Baksiden av et skråstilt panel er derimot aldri dekket av snø. Her produseres strøm tidligere enn på snødekket forside. I tillegg produseres varme som bevirker at snøen på forside smelter fortere. Se på studien: Monofacial vs Bifacial Solar Photovoltaic Systems in Snowy Environments med resultater fra Michigan.
Vi planlegger å måle tidsforskjell av snøsmelting og energigevinst mellom en- og tosidig panel i Kirkenes.

I nyere tid har vertikal montert bifacial solcellepanel fått enorm popularitet. Disse fanger opp sollys som reflekteres begge fra skyene og fra bakken. Her er mye snø på bakken fordelaktig. 
På sommeren har vi 2 måneder midnattsol, men et panel som er montert mot sør generer ingen strøm når sollyset kommer fra øst eller vest. Her kan vertikal øst/vest monterte bifacial solcellepaneler hjelpe å generer energi også tidlig og sent om dagen.