Skip to main content

Måleverdier global solinnstråling

Diagrammet viser global solinnstrålingen på Verigasfjellet nær Kirkenes, målt med termisk pyranometer. Globalstrålingen er definert som energi som faller inn på en horisontal flate, og er summen av direkte solstråling og spredt (diffus) stråling.
Et vanlig solcellepanel  har ca. 20 % effektivitet, men er montert på skrå mot himmelen. Elektrisk utbytte kan derfor være omtrent 25-30 % av verdiene fra globalstrålingen.