Skip to main content

Half-cut solar panels

Increasing size of solar cells

Monokrystallinsk silisium produseres ved å trekke en stor monokrystall frem fra en smelte av multikrystallinsk silisium ved å gradvis heve og rotere en frøkrystall. Silisiumet krystalliseres under frøkrystallen og til slutt vil mesteparten av smelten være en del av en stor monokrystall. Denne krystallen kalles "Ingot".
I siste 10 årene kunne diameteren økes fra ca. 200 til 300 mm. Ingoten sages i tynne skiver (120 -200 µm) med nesten kvadratisk form, som kalles "Wafer". Disse får en tilsvarende sidelengde fra 146 - 210 mm.
Hvert socelle leverer en spenning på ca. 0,5 V uavhengig av størrelsen. Strømmen øker derimot lineart med størrelsen.

Reduced resistive losses

Text coming soon..

Reduced partial shading losses